Delni količinski popust – poračun

V KOCEROD-u ZA LETO 2016 PRIPRAVILI PORAČUN, V APRILSKI POLOŽNICI BOMO UPORABNIKOM VRNILI DEL DENARJA, KER USPEŠNO ZMANJŠUJEJO KOLIČINO ODPADKOV ZA ODLAGANJE

V Kocerod-u smo tudi letos pripravili (delni) količinski popust za vse uporabnike storitev obdelave in odlaganja odpadkov, ker so pri svojem ravnanju izboljšali ločevanje odpadkov in s tem zmanjšali količino za odlaganje od prvotno predvidene količine. Oglaševano sporočilo na zloženki »KDOR LOČUJE TA VARČUJE« ni le prazna floskula, saj bodo uporabniki skupaj na decembrskih položnicah prejeli vračilo v povprečju 8,46 % položnice. Seveda pa bo poračun za uporabnike različen, največ bodo dobili nazaj uporabniki JKP Dravograd in Radlje ob Dravi, nekoliko manj uporabniki JKP Slovenj Gradec, najmanj pa bodo dobili uporabniki JKP Log.

V zvezi s tem moramo povedati, da se pri oblikovanju naših cen upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovani stroški ter prihodki za naslednje obdobje v skladu z »uredbo o cenah«. Vnaprej predvidene in izračunane količine so v »elaboratu cen« za KOCEROD izračunane ob predpostavki, da vsi uporabniki predajo enako količino odpadkov, konkretno pa se količine razlikujejo od predvidenega stanja, zato smo za uporabnike po JKP posebej ugotovili realne količine in na tej podlagi opravili poračun. V osnovi se za vse uporabnike pri obračunu upošteva pripeljana dejanska količina mokrih odpadkov v obdelavo in na tej podlagi opravljen poračun za odlaganje preostanka po obdelavi, glede na fakturirano količino med letom.