Javni razpisi

POVABILO IN NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE TER POGOJI ZA UDELEŽBO PRI ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Naročnik KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb.

Predmet razpisa: IZDELAVA, DOBAVA, MONTAŽA IN ZAGON MOBILNE DOZIRNE NAPRAVE.

Razpisna dokumentacija

Obrazci

Načrt