Nove cene storitev Kocerod

S 1.4.2017 so v veljavo stopile nove cene storitev javne službe predelave komunalnih odpadkov in odlaganja preostanka.