AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV – 2023

Stranke obveščamo, da je prišlo do zamika akcije zbiranja nevarnih odpadkov v MO Slovenj Gradec in občini Mislinja. V primeru, da ste obvestilo prejeli s položnico že v februarju, ga prosimo smatrajte kot brezpredmetnega. Zbiranje nevarnih odpadkov v MO Slovenj Gradec in Občini Mislinja se je zamaknilo za teden dni in bo izvedeno 𝟮𝟯. 𝟱. 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝘁𝗲𝗿 𝟮𝟰. 𝟱. 𝟮𝟬𝟮𝟯 po razporedu. Obvestila boste prejeli s položnico.

Dostopnost