eRačun

Kaj je eRačun?

To je račun, ki povsem nadomešča klasično papirnato obliko računa, saj izdajatelj izda prejemniku račun za opravljene storitve ali prodano blago kar v elektronski obliki.

Komu je namenjen?

Vsem tistim, ki želijo poslovati na enostaven, pregleden, sodoben, okolju prijazen in stroškovno učinkovit način.

Prednosti:

  • enostavno in hitro poslovanje,
  • znižanje materialnih stroškov (ni več uporabe papirja in tiska),
  • znižanje stroškov poštnih storitev (ni več uporabe pisemskih ovojnic in poštnih znamk),
  • znižanje stroškov ročnega dela (izboljšanje procesov in zmanjšanje možnosti napak pri vnašanju),
  • cenejša izdaja in distribucija,
  • lažji nadzor in manj napak,
  • avtomatizirana dostava (lahko na več naslovov, v poljubni obliki in v različnih medijih),
  • ekološko in okolju prijazno poslovanje.

POVEZAVA (za fizične osebe): Vloga za izdajo eRačuna Kocerod

POVEZAVA (za pravne osebe): Vloga za izdajo eRačuna Kocerod

Dostopnost