Kaj pridobimo z ločevanjem?

Če bomo odpadke vsi dosledno ločevali na izvoru – torej doma ali v pisarni – bomo zmanjšali količine odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi stroške. Manj bo mešanih odpadkov, manj jih bo potrebno predelovati, manj bo preostanka za odlaganje in tako bodo manjši skupni stroški.

Le ob zavedanju, da smo sami odgovorni za svoje odpadke in pripravljenosti, da zato nekaj storimo, bomo lahko sebi in svojim otrokom zagotovili čisto, urejeno in zdravo okolje ob vzdržnih stroških ravnanja.

Odločitev je torej naša, od našega ravnanja je odvisno, kako bo potekala pot ravnanja z odpadki: na odlagališču ali v predelavi in koliko stroškov bo s tem povzročenih. Zato pomislimo, predem odložimo odpadek. Le malo je potrebno, da odpadek usmerimo na pot recikliranja.

Z ločevanjem odpadkov torej v prvi vrsti varujemo okolje. Odpadke ločujemo zase.

Z doslednim ločevanjem in odlaganjem odpadkov v zabojnike za ločene frakcije (papir, steklo, kovine, tekstil …), mešane odpadke in biološko razgradljive odpadke v mestnih naseljih oziroma na podeželju v zabojnike za suho frakcijo in mokro frakcijo, bomo bistveno zmanjšali količine mešanih komunalnih odpadkov, ki jih moramo mehansko in biološko obdelati (MBO) ter iz njih izločiti gorljivo frakcijo, preostanek pa odložiti na odlagališču.

S tem pa bomo zmanjšali stroške, ki so povezani s predelavo, prevozom in odlaganjem in posredno tudi zmanjšali zneske na položnicah, ki jih bomo plačevali za predelavo in odlaganje. Torej manjši bodo zabojniki za mešane – mokre komunalne odpadke, manjši bodo stroški.

Če odpadke ločujemo na izvoru – doma:

  • omogočimo, da se večina odpadkov reciklira in snovno izrabi,
  • zmanjšamo stroške za porabljeno energijo predelave,
  • zmanjšamo količino odpadkov za odlaganje po predelavi,
  • zmanjšamo stroške na položnici, ki jih plačujemo za predelavo in odlaganje.
Dostopnost