Mikroplastika

MIKROPLASTIKA

Plastični izdelki so v sodobnem svetu neobhodni, saj nas spremljajo na vsakem koraku. Plastika je zelo uporaben material, ki zaradi svoje obstojnosti predstavlja problem, ko se izdelek spremeni v odpadek. Plastika se ne razgradi, ampak razpada v vedno manjše delce. Plastične delce velikosti do 5 milimetrov imenujemo mikroplastika. Ta je postala sodobno onesnaževalo, ki uničuje naravo, živa bitja in zdravje ljudi.

MIKROPLASTIKA V OKOLJU

Eden kritičnih načinov prehajanja mikroplastike v okolje so biološki odpadki oddani v plastičnih vrečkah.  Iz bioloških odpadkov nastane zelo uporaben kompost, ki pa brez predhodnega izločanja plastičnih vrečk izgubi vrednost in postane odpadek.

PLASTIČNE VREČKE IN BIOLOŠKI ODPADKI

Rezultat odlaganja bioloških odpadkov v plastičnih vrečkah je degradacija komposta. Takšen kompost konča na odlagališčih namesto na poljih, kjer obogati in revitalizira zemljo. Večinoma je vzrok za odlaganje bioloških odpadkov praktičen, saj uporabniki z vrečkami zaščitijo posode za zbiranje kuhinjskih odpadkov.

ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV

Ker bi radi spremenili navade uporabnikov, ko gre za odlaganje bioloških odpadkov, bomo razdelili posebne posodice za zbiranje le teh. Posodice lahko nadomestijo plastične vrečke, so pralne in imajo pokrov.  Razumljivo je, da v določenih razmerah ni moč uporabiti zgolj posodico, zato bomo predlagali tudi biorazgradljive vrečke, ki so primerne za naš način kompostiranja.

BIORAZGRADLJIVE VREČKE

Vse biorazgradljive vrečke niso primerne za kompostiranje v kompostarnah, zato bomo uporabnikom priporočili uporabo vrečk, ki se razgradijo v obdobju 90 dni ob pogojih, ki nastanejo med kompostiranjem biološkega odpada in zelenega odreza.

Dostopnost