Zakaj je ločevanje pomembno?

Odlaganje odpadkov je najdražji način ravnanja z odpadki in hkrati tudi najbolj obremenjujoč za okolje. Če odpadke dosledno ločujemo, varujemo okolje in s tem tudi varčujemo. Reciklirati oziroma predelati odpadke pomeni ločiti, zbirati, predelovati in končno uporabiti snovi, ki bi jih sicer zavrgli. Ko nek izdelek recikliramo in ga potem uporabimo kot nov izdelek, sklenemo krog recikliranja. S predelavo odpadkov tako varujemo okolje, saj smo v krogu recikliranja uporabili za nov izdelek manj novih surovin in manj energije.

Dostopnost