Zmanjševanje količine odpadkov

Daleč so časi dedkov in babic, ko skoraj nismo poznali odpadkov iz gospodinjstev, tisto malo, ki je bilo zavrženo v naravno okolje, pa zaradi naravnih materialov ni predstavljalo večje obremenitve okolja. V zadnjih desetletjih se zaradi spremenjenega načina življenja, novih vrst materialov in vse večjega potrošništva ustvarja v vsakem gospodinjstvu iz leta v leto več odpadkov. Vedno več je izdelkov za enkratno uporabo in nepotrebne embalaže, zaradi načina življenja menjujemo produkte, ko še niso izgubili uporabne vrednosti – vse to pa predstavlja ogromne količine odpadkov, skoraj 400 kg na prebivalca/letno. Od tega jih danes kar 85 % konča na odlagališčih, pa tudi v naravi. Vrsta zavrženih produktov vsebuje vrsto nevarnih snovi, ki lahko kvarno vplivajo na naše zdravje in celotni eko sistem v naravi. V skrbi za čisto in zdravo okolje smo dolžni spremeniti naše obnašanje (sleherni posameznik kot celotna družba) ter poskrbeti, da bomo povzročali čim manj odpadkov oziroma s pravilnim ravnanjem preprečili njihovo odlaganje na odlagališčih. Najbrž zaradi vsesplošnega potrošništva na kratek rok ne bo mogoče zmanjšati količine odpadkov na prebivalca, lahko pa z odgovornim ravnanjem takoj zmanjšamo količino odloženih odpadkov na odlagališčih. Da je temu tako nam kažejo dobri zgledi v nekaterih državah kot so npr. Nizozemska, Danska…, kjer odlagajo manj kot 5 % odpadkov.

S podporo EU sredstev smo zgradili sodoben center za ravnanje z odpadki pod skupnim imenom KOCEROD. V novozgrajenih objektih (sortirnica, MBO – mehansko-biološka obdelava, kompostarna, demontaža…) bo omogočeno recikliranje in predelava gospodinjskih odpadkov v koristne frakcije, gorivo in kompost ter tako bistveno zmanjšanje odlaganja (že prvo leto pod 30 % celotnih količin, z leti pa še manj, če bomo pripravljeni dosledno ločevati odpadke na izvoru). V Koroški regiji želimo do leta 2020 ločeno zbrati in predelati več kot 80 % nastalih odpadkov v gospodinjstvih.

Verjamemo, da smo skupaj z vami na dobri poti, in da je zastavljeni cilj ob odgovornem ravnanju slehernega posameznika mogoče celo preseči.

Dostopnost