>

KO-green ZELENA STREHA

  Zelene strehe so poznali že stari Vikingi in Perzijci kar predstavlja dejstvo, da je možnost izvedbe zelene strehe v različnih podnebnih pasovih. Zelene strehe so tudi dandanes vse bolj razširjene po Evropi (sploh v severnih državah), vse pogosteje pa se pojavljajo tudi v Sloveniji, kot trend sodobne gradnje. Za razliko od klasičnih kritin, kot so opeka in pločevina, zelena streha objekt povezuje z okoljem, spreminja svoj videz glede na letni čas in predstavlja številne okoljske in ekonomske prednosti za uporabnika.

Zazelenitve streh stanovanjskih hiš, blokov, tovarn, trgovskih centrov, teras in številnih nadstreškov danes ni zgolj modni trend in nepotreben strošek, temveč postaja stalnica v očeh tistih, ki se zavedajo pomena ohranjanja okolja in vrste koristi, ki jih na daljši rok prinaša takšna izvedba.

Okoljske koristi:

 • Zadrževanje odtekanja padavinske vode v kanalizacijske sisteme (v poletnem času od 70 do 100 %, v zimskem času od 40 do 50 % in s tem izboljšanje poplavne varnosti).
 • Izboljšanje kvalitete zraka (zniževanje emisij CO₂ zaradi energetskih prihrankov pri ogrevanju ali hlajenju, zadrževanje prašnih delcev in zmanjševanje CO₂ v ozračju v času vegetacije).
 • Vzpostavljanje življenjskega okolja za živalski svet in s tem ohranjanje biodiverzitete.
 • Zniževanje temperaturnih razlik v mestih in okolici.
 • Zmanjšanje količin odpadkov zaradi daljše življenjske dobe strehe in uporabe recikliranih materialov za izvedbo zelene strehe.

Ekonomske koristi:

 • Zaščita hidroizolacije oziroma kritin pred UV sevanjem, neposrednimi mehanskimi in vremenskimi poškodbami (toča) ter tako podaljšanje življenjske dobe za več kot dvakrat in bistveno znižanje stroškov vzdrževanja in stroškov povezanih z odstranjevanjem in odlaganjem odpadkov.
 • Znižanje stroškov ogrevanja ali hlajenja zaradi nižjih temperaturnih razlik v objektu (vegetacijska plast preprečuje pregrevanje prostorov pod streho poleti, pozimi pa zaradi višje temperaturne hidroizolacije zmanjšuje toplotne izgube).
 • Posredno zniževanje stroškov povezanih z sistemov za odvodnjavanje padavinskih vod, plačevanja nadomestil za odvajanje padavinskih vod in stroškov povezanih z izdelavo protihrupnih zaščit streh.

KoGreen zelena streha v kit izvedbi, z ekstenzivno zazelenitvijo v naprej zasajenih modulih, predstavlja učinkovito ekonomsko in okolju prijazno rešitev ozelenitve strešnih površin, saj je narejena iz recikliranih materialov.

Sestava modula, ki se polaga na streho:

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkti, ki se nahajajo v KO-green modulu, so uporabljeni iz recikliranih materialov iz podjetja Kocerod:

 • Kokosova vlakna so pridobljena iz demontaže in sicer iz dotrajanih ležišč (jogijev), ki jih ljudje zavržejo.
 • Substrat, ki je pridelan v kompostarni v nadzorovanem procesu biološke razgradnje. Sestavljen je iz bioloških odpadkov iz gospodinjstev in strukturnega materiala.
 • Vegetacijski sloj, ki ga sestavljajo različne (vsaj 4) vrste sedumov, sami proizvajamo na sedežu podjetja. Sedumi so rastline, ki so v našem okolju najbolj primerni za zazelenitev streh. Ker so rastline vzgojene v Sloveniji (domačem okolju) so odlično prilagojene na vremenske razmere v katerih bodo rasle. Tako uspešno kljubujejo stresom kot so: vročina, suša, mraz, izpostavljenost sončni svetlobi.

 

KO-green zelene streha je primerna za različne vrste streh, tudi tiste z naklonom, in predstavlja inovativen in obstojen sistem ekstenzivne ozelenitve streh z majhnimi stroški vzdrževanja.

KO-green kit zelena streha predstavlja inovativen način hitre ozelenitve strehe. Prednost so pripravljeni KO-green moduli, ki vsebujejo vse potrebno, da rastline v njih rastejo brez posebnega vzdrževanja in dodatnih del. Različne vrste sedumov omogočajo naraven in samooskrbujoč sistem ekstenzivne zazelenitve streh. Takšna zasaditev ima vrsto prednosti pred klasično saj je streha ozelenjena v trenutku, ko KO-green module položimo na streho. Pred izvedbo zazelenitve morajo biti vsa gradbena, hidroizolacijska in krovsko kleparska dela zaključena. KO-green modul položimo na prej pripravljeno površino strehe in jih sestavljamo enega z drugim s patentiranim »zaklapljanjem«. Patentirano sestavljanje omogoča, da module lahko sestavljamo skupaj ne glede na začetno postavitev modula (leva/desna in sprednja/zadnja stran).

Zaradi svoje minimalne teže je mogoča tudi izvedba ozelenitve na strehah z lahko podkonstrukcijo brez dodatnih posegov v konstrukcijo.

Vzdrževanje je enostavno z minimalnimi stroški. KO-green zelene strehe v našem podnebnem pasu praviloma ni potrebno zalivati, saj imajo patentirani moduli na dnu narejene posodice, kjer se zadržuje voda. Prav tako je v modulu pod plastjo substrata položena dodatna plast kokosovih vlaken, ki še dodatno omogoča zadrževanje vlage. Le v primeru daljših ekstremnih suš in pri izvedbi poševnih streh (daljša obdobja brez padavin in visoke temperature) je rastline priporočljivo zaliti.

 

Cvetenje različnih vrst sedumov v spomladanskem in poletnem času

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCE

 • KO-green zelena streha na stavbi centra »ODPADNO – PONOVNO UPORABNO« (lokacija: Mislinjska Dobrava)

 

 

 

 

 

 

 • KO-green zelena streha – nadstrešek kolesarnice družbe Kocerod (lokacija: Mislinjska Dobrava)

 

 

 

 

 

 

 • Ko-green zelena streha – tržnica (lokacija: Mežica)

(slika v pripravi)

Cenik  

Katalog

Dostopnost