Izdelki Kocerod

KOMPOST 1. KATEGORIJE

KO-GREEN ORGANSKO GNOJILO (KOMPOST)

Kocerod proizvaja kompost 1. kakovostnega razreda in je izdelan izključno iz organskih snovi (strukturnega materiala, lesa, bioloških odpadkov). Zaradi postopka kompostiranja ne vsebuje primesi plevelov ali bolezni. Vsebuje vsa osnovna mikro in makro hranila ter je primeren za dognojevanje vseh vrst rastlin.

Kompost povečuje sposobnost zadrževanja vode in izboljšuje zračnost tal ter povečuje odpornost rastlin na bolezni in škodljivce. Uporablja se lahko na vseh kmetijskih površinah (vrtnarstvo, poljedelstvo, sadno drevje in vinske trte) in nekmetijskih površinah (zelenice, športne in parkovne površine, okrasne rastline in grmovnice).

Kompost kot organsko gnojilo uporabljamo za oživljanje tal ter za vnos hranljivih snovi, ki so potrebne za kvalitetno in rodovitno rast rastlin. Z vnosom komposta v zemljo poskrbimo za enakomerno oskrbo rastlin s hranili. Izboljšuje biološko aktivnost ter fizikalne in kemijske lastnosti tal. Prednost pred umetnimi gnojili je predvsem v načinu doziranja hranil in trajnosti gnojenja.

 

KO-GREEN ORGANSKO GNOJILO (KOMPOST) – presejan

Presejan kompost 1. kakovostnega razreda ne vsebuje strukturnega materiala ali trših delcev večjih od 2 mm, rastlinam pa zagotovi več hranilnih snovi. Poleg uporabe v vrtovih, zelenih gredah in drugih nasadih je idealen za dognojevanje finih travnatih površin kot so golf in nogometna igrišča.

 

KO-green ZELENA STREHA

 

Zelene strehe so poznali že stari Vikingi in Perzijci kar predstavlja dejstvo, da je možnost izvedbe zelene strehe v različnih podnebnih pasovih. Zelene strehe so tudi dandanes vse bolj razširjene po Evropi (sploh v severnih državah), vse pogosteje pa se pojavljajo tudi v Sloveniji, kot trend sodobne gradnje. Za razliko od klasičnih kritin, kot so opeka in pločevina, zelena streha objekt povezuje z okoljem, spreminja svoj videz glede na letni čas in predstavlja številne okoljske in ekonomske prednosti za uporabnika.

Dostopnost