Javni razpisi

JAVNI RAZPIS: Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava obstoječe upravne stavbe Kocerod

1_ARH_PZI_Kocerod_D-05-2020-A1

3_EL_PZI_Kocerod_D-05-2020-E

4_ST_PZI_Kocerod_96-08-20

6_NPV_PZI_Kocerod_270-09-20-NPV

RD_NMV_Rekonstrukcija upravne stavbe

Obrazec predračuna_objava

S02 – Izvleček stavbnega pohištva – notranja vrata_33

Popis del_19112020

Obrazec podizvajalci

 

JAVNI RAZPIS: Dobava električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) in/ali soproizvodnjo električne energije z visokim izkoristkom (SPTE)
za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023

Predračun_elek._2021-23_popravljen

RD_elektrika 2021-2023