Nevarni odpadki

V mnogi izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, so snovi, ki ob nepravilni uporabi, shranjevanju in odstranjevanju lahko škodujejo našemu zdravju in okolju. Svojih nevarnih lastnosti ne izgubijo niti takrat, ko postanejo odpadek, zato jih nikoli ne smemo odlagati skupaj s komunalnimi odpadki. Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike za suhe , mokre ali biološke odpadke, kot tudi ne v zabojnike na ekoloških otokih, še manj pa ne v naravo. Tekočih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi tudi ne smemo zlivati v odtoke ali kanalizacijo. Nevarni odpadki zahtevajo poseben način odstranitve, saj se le tako prepeči njihov škodljivi vpliv, večino jih uničijo v sežigalnicah, ki so urejene tako, da povzročajo kar najmanj škodljivih vplivov na okolje.

Nevarne odpadke lahko vedno predamo v zbirnih centrih, prav tako vsako leto poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, v okviru akcije lahko nevarne odpadke oddate v premično zbiralnico na terenu brezplačno. Urnik zbiranja na določenih mestih bo predhodno objavljen in boste pisno obveščeni.

Med nevarne odpadke sodijo:

  • odpadna zdravila,
  • kozmetična sredstva (dezodoranti, kreme, ličila…),
  • čistila in pralna sredstva, ki vsebujejo oznako nevarnih snovi,
  • barve, laki, črnila, lepila, organska in halogenska topila, kisline, baze…,
  • baterije, akumulatorji, žarnice, fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro…,
  • les, ki vsebuje nevarne snovi,
  • škropiva (pesticidi, fungicidi in biocidi…),
  • gospodinjska in druga oprema, ki vsebuje klorfluorovodikoogljike (hladilne in zamrzovalne naprave, toplotne črpalke, klimatske naprave…),
  • elektronska oprema, ki vsebuje komponente z nevarnimi snovmi (računalniki, tiskalniki, kartuše, TV in radijski sprejemniki…),
  • odpadna olja.

Kako prepoznam, ali izdelek, ki ga uporabljam, vsebuje nevarne snovi?

Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih posameznega izdelka lahko preberemo na izdelku ali embalaži, saj vsak poleg navodil vsebuje različna opozorila in navodila v obliki grafičnih simbolov in besedil (vnetljivo, zdravju škodljivo, eksplozivno, oksidativno, okolju škodljivo, strupeno, jedko).

nevarne-snovi

Nevarnih odpadkov nikoli ne odlagamo v zabojnike doma, v nobenem primeru pa ne v zabojnik za mokre ali biološke odpadke, kanalizacijo oziroma v naravo, saj bodo imeli škodljiv vpliv na okolje in zdravje ljudi.

Če odpadno jedilno olje ali motorna olja in druge tekoče nevarne snovi zlijemo v straniščno školjko ali direktno v kanalizacijo, bomo uničili mikroorganizme, ki pomagajo po naravni poti razgrajevati ostale odpadke, prav tako lahko onesnažimo podtalnico in zastrupimo zajetja pitne vode ali vode za namakanje v kmetijstvu.

Če nevarne odpadke odložimo v naravi, s tem ogrozimo ali uničimo življenje v naravi. Živali, ki pridejo v stik z nevarnimi snovmi, zbolijo ali celo poginejo.

Previdno ravnajmo z nevarnimi snovmi, dobro preberimo navodila in poskrbimo, da bodo ostanki in embalaže varno odloženi brez posledic za zdravje ljudi in živali.

Dostopnost