Zbirni centri – delovni čas

Na Koroškem imamo v vsaki dolini vzpostavljene zbirne centre za ločene odpadke, v katere lahko v času obratovanja pripeljete vse vrste odpadkov iz gospodinjstev, tudi nevarne odpadke. Pri tem bodite pozorni na urnik obratovanja posameznega centra in na dejstvo, da ste vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov.

Za vstop oz. odlaganje v zbirnem centru, prosimo imejte s seboj potrdilo o plačilu zadnje položnice (odrezek od plačane položnice oz. potrdilo o plačilu, če plačujete preko spleta ali trajnika).

 

Kaj lahko pripeljemo v zbirne centre:

 • papir, karton in papirno embalažo vseh vrst in velikosti (brezplačno),
 • steklo in stekleno embalažo vseh vrst in velikosti, plastiko in plastično embalažo vseh vrst in velikosti (brezplačno),
 • odpadke iz kovin in kovinsko embalažo vseh vrst in velikosti (barvne kovine) (brezplačno),
 • les in lesene odpadke in leseno embalažo vseh vrst in velikosti (brezplačno),
 • oblačila in tekstil (brezplačno),
 • vrtni odrez (brezplačno za tiste, ki so vključeni v sistem odvoza bio odpadkov – rjav zabojnik),
 • manjše količine gradbenih odpadkov (do 0,5 t oz. 1 m³ brezplačno),
 • vse vrste pnevmatik, izrabljenih platišč in druge gumene odpadke (do 4 avtomobilske gume letno na posamezno gospodinjstvo brezplačno),
 • odpadno električno in elektronsko opremo (brezplačno),
 • zdravila – tablete, sirupi… (brezplačno),
 • kosovne odpadke – pohištvo in ostale odpadke iz gospodinjstva (brezplačno),
 • odpadne barve, lake (do 20 kg letno na posamezno gospodinjstvo brezplačno),
 • odpadna motorna olja (do 10 kg letno na posamezno gospodinjstvo brezplačno),
 • ostanki od škropiv – pesticidi, insekticidi… (do 2 kg letno na posamezno gospodinjstvo brezplačno),
 • mešani gradbeni material (za doplačilo – povezava do cenika: https://ko-cerod.si/wp-content/uploads/Cenik_sprejem-odpadkov-na-ZC_-od-1.5.2021.png ).

 

Zbirni center Lokovica

telefon: 02/82-18-173

ponedeljek : od 12.00 do 19.00 ure
torek: od 8.00 do 15.00 ure
sreda: od 8.00 do 15.00 ure
četrtek : od 12.00 do 19.00 ure
petek: od 8.00 do 13.00 ure
sobota: od 8.00 do 12.00 ure (vsaka 1. in 3. v mesecu)

Malica : od 10.00 do 10.30 ure 

Malica : od 16.00 do 16.30 ure 

Malica sobota : od 10.00 do 10.15 ure

Zbirni center Dobja vas

telefon: 02/82-18-172

ponedeljek : od 12.00 do 19.00 ure
torek: od 8.00 do 15.00 ure
sreda: od 8.00 do 15.00 ure
četrtek : od 12.00 do 19.00 ure
petek: od 8.00 do 13.00 ure
sobota: od 8.00 do 12.00 ure (vsaka 2. in 4. v mesecu)

Malica : od 10.00 do 10.30 ure

Malica : od 16.00 do 16.30 ure

Malica sobota : od 10.00 do 10.15 ure

Zbirni center Pameče

ponedeljek: od 12.00 do 19.00 ure
torek: od 8.00 do 15.00 ure
sreda: od 8.00 do 15.00 ure
četrtek: od 12.00 do 19.00 ure
petek: od 8.00 do 13.00 ure
sobota: od 8.00 do 13.00 ure

Malica : od 10.00 do 10.30 ure

Malica : od 16.00 do 16.30 ure

Malica sobota : od 10.00 do 10.15 ure

Zbirni center Dovže

ponedeljek: od 12.00 do 19.00 ure
torek: od 8.00 do 15.00 ure
sreda: od 8.00 do 15.00 ure
četrtek: od 12.00 do 19.00 ure
petek: od 8.00 do 13.00 ure
sobota: od 8.00 do 12.00 ure (vsaka 2. in 4. v mesecu)

Malica : od 10.00 do 10.30 ure

Malica : od 16.00 do 16.30 ure

Malica sobota : od 10.00 do 10.15 ure

 

Zbirni center Otiški Vrh

telefon: 05/92-18-522

ponedeljek: od 12.00 do 19.00 ure
torek: od 8.00 do 15.00 ure
sreda: od 8.00 do 15.00 ure
četrtek: od 12.00 do 19.00 ure
petek: od 8.00 do 13.00 ure
sobota: od 8.00 do 12.00 ure  (vsaka 1. in 3. v mesecu)

Malica : od 10.00 do 10.30 ure

Malica : od 16.00 do 16.30 ure

Malica sobota : od 10.00 do 10.15 ure                           

 

Zbirni center Radlje ob Dravi

telefon: 02/82-18-175

ponedeljek: od 12.00 do 19.00 ure
torek: od 8.00 do 15.00 ure
sreda: od 8.00 do 15.00 ure
četrtek: od 12.00 do 19.00 ure
petek: od 8.00 do 13.00 ure
sobota: od 8.00 do 12.00 ure  (vsaka 2. in 4. v mesecu)

Malica : od 10.00 do 10.30 ure

Malica : od 16.00 do 16.30 ure

Malica sobota : od 10.00 do 10.15 ure 

Zbirni center Muta – Vuzenica

telefon: 02/82-18-174

ponedeljek: od 12.00 do 19.00 ure
torek: od 8.00 do 15.00 ure
sreda: od 8.00 do 15.00 ure
četrtek: od 12.00 do 19.00 ure
petek: od 8.00 do 13.00 ure
sobota: od 8.00 do 12.00 ure  (vsaka 1. in 3. v mesecu)

Malica : od 10.00 do 10.30 ure

Malica : od 16.00 do 16.30 ure

Malica sobota : od 10.00 do 10.15 ure 

Dostopnost