O podjetju Kocerod

Javno podjetje Kocerod, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o. (Koroški regijski center za ravnanje z odpadki) je bilo ustanovljeno v letu 2012 z namenom, da zagotovi celovito izvajanje javne službe ravnanja z odpadki v celotni Koroški regiji.

Koroški center za ravnanje z odpadki pokriva 12 občin (74.077 prebivalcev):

 • Črna na Koroškem
 • Dravograd
 • Mežica
 • Mislinja
 • Muta
 • Podvelka
 • Prevalje
 • Radlje ob Dravi
 • Ravne na Koroškem
 • Ribnica na Pohorju
 • Slovenj Gradec
 • Vuzenica

Namen skupnega projekta občin je zagotoviti evropsko primerljivo ravnanje z odpadki iz gospodinjstev in zaščititi okolje pred škodljivimi vplivi neustreznega odlaganja odpadkov ter tako izboljšati kakovost življenja svojih občanov.

Dejavnosti

 • zbiranje in prevažanje komunalnih odpadkov,
 • obdelava ali predelava mešanih komunalnih odpadkov,
 • odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
 • sortiranje in obdelava ločenih zbranih frakcij za predelavo.

Lokacije

V Mislinjski Dobravi (Mestna občina Slovenj Gradec), kjer so objekti za sortiranje, kompostiranje in mehansko-biološko predelavo odpadkov ter na odlagališču “Zmes” (občina Prevalje), kjer so objekti za odstranjevanje odpadkov in kjer se odlagajo odpadki, ki ostanejo po predelavi.

Okoljevarstveno dovoljenje

Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, ki lahko povzroči onesnaženje večjega obsega – odlagališče za nenevarne odpadke ZMES – Dolga Brda.

Prenos celotnega dokumenta (PDF) »

Dostopnost