Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu

Naziv družbe: Kocerod, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Mislinjska Dobrava 108A
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Telefonska številka: 02 620 35 20
Telefaks: 02 620 35 27
Spletna stran: www.kocerod.si
Elektronska pošta: info@ko-cerod.si

Odgovorna oseba: mag. Ivan Plevnik
Datum prve objave kataloga: 13.11.2013
Datum zadnje spremembe: 17.9.2018

Spletni naslov, kjer je katalog dostopen: www.kocerod.si

Katalog informacij javnega značaja »

Podatki o prejemkih vodstvenih oseb »

Podatki o poslih »

Organigram podjetja »

Ocena nesorazmernega bremena za spletno stran»

Dostopnost