OBVESTILO

Spoštovani!

Družba Kocerod d. o. o. obvešča, da bo redni odvoz odpadkov potekal normalno po razporedu na področjih, kjer je omogočen dostop smetarskim vozilom. Odpadke s področij, kjer je dostop trenutno omejen ali ni mogoč, bomo odpeljali z interventnim odvozom takoj, ko bo to mogoče. Uporabnike na nedostopnih področjih prosimo, da odpadke zadržijo oziroma jih skladiščijo v vrečkah.

SPREJEM ODPADKOV NA ZBIRNIH CENTRIH

Delovni čas zbirnih centrov se podaljša za dve uri. V dopoldanskem času bodo centri odprti od 8.00 ure do 17.00 ure, v popoldanskem času pa od 10.00 ure do 19.00 ure vključno s sobotami.

Odpadke lahko predate na zbirnih centrih:

  • ZC Dobja vas (v občini Ravne na Koroškem),
  • ZC Dovže (v občini Mislinja),
  • ZC Muta-Vuzenica (v občini Muta),
  • ZC Pameče (v občini Slovenj Gradec),
  • ZC Radlje (v občini Radlje ob Dravi).
  • ZC Lokovica (v občini Prevalje)  –  ZAPRTO (do ureditve razmer na lokaciji)
  • ZC Otiški Vrh (v občini Dravograd) – ZAPRTO (do ureditve razmer na lokaciji)

SPREJEM NAPLAVINSKIH ODPADKOV NA ZBIRNIH CENTRIH (samo za fizične osebe)

Naplavinski odpadki morajo biti ločeni pred odlaganjem v zbirnih centrih. Odpadke je potrebno ločiti na les, kovine, belo tehniko in plastiko, nedefinirane odpadke boste lahko odložili kot mešane odpadke.

Prosimo za potrpljenje in razumevanje!

Hvala.

Dostopnost