PREVZEM ODPADNE SILAŽNE FOLIJE

SILAŽNA FOLIJA

Odpadna silažna folija sodi med odpadke iz kmetijske dejavnosti, pod klasifikacijsko številko: 02 01 04

Odpadna plastika (razen embalaže) in je zanjo dolžan poskrbeti povzročitelj. Odpadna silažna folija torej ni komunalni odpadek in zbiranje ter odvoz ni obvezna občinska gospodarska javna služba. Odlaganje v zabojnike za komunalne odpadke, poleg zabojnikov ali na ekološke otoke, ni dovoljeno.

Ker povzročitelji odpadno silažno folijo pogosto odlagajo oz. z njo ravnajo nepravilno, družba Kocerod d.o.o. vseskozi zagotavlja prevzem odpadne silažne folije, v vseh 7 zbirnih centrih (ZC) v upravljanju, to so ZC: Pameče, Dovže, Otiški Vrh, Dobja vas, Lokovica, Radlje ob Dravi in Muta. Da bi dodatno zmanjšali pojav nepravilnega odlaganja (in sežiganja) silažne folije, družba Kocerod omogoča oddajo čiste silažne folije tudi v času akcije zbiranja kosovnih odpadkov (na že znanih razporedih lokacij zbiranja).

Silažno folijo sprejemamo na dva različna načina, ki imata tudi popolnoma različne poti nadaljnje predelave:

ČISTA SILAŽNA FOLIJA ZA OVIJANJE BAL

Kakšen je lahko odpadek? Čista ovijalna folija za silažne bale: brez mrežice, ostankov silaže, zemlje in prsti, neonesnažena z nevarnimi snovmi (kot so barva, olje…).

Način prevzema? Brezplačen prevzem v zbirnih centrih in akcijah zbiranja kosovnih odpadkov. Pri sprejemu se obvezno navede povzročitelja in število odpadnih silažnih folij, kar se tudi evidentira in za to prejmete prevzemnico.

ONESNAŽENA SILAŽNA FOLIJA ZA OVIJANJE BAL, MREŽICA BAL

Kakšen je lahko odpadek? Mrežice bal in onesnažena ovijalna folija za silažne bale z mrežico, ostanki silaže, zemlje in prsti; ne sme biti onesnažena z nevarnimi snovmi (kot so barva, olje…).

Način prevzema? Prevzem onesnažene, neločene silažne folije ter mrežice je plačljiv in mogoč samo v zbirnih centrih. Pri sprejemu se obvezno navede povzročitelja in število odpadnih silažnih folij, kar se tudi evidentira in za to prejmete prevzemnico. Obračun je na osnovi podpisane prevzemnice, po ceniku družbe Kocerod.

povezava

Dostopnost