PRIJAVA PODJETJA ZA SKLENITEV POGODBE O ODDAJI ODPADKOV NA ZBIRNEM CENTRU

Mislinjska Dobrava, 31. 7. 2023

OBVESTILO ZA PRAVNE OSEBE (oddaja odpadkov na zbirnih centrih)

Spoštovani!

Družba Kocerod d.o.o. obvešča vse pravne osebe, ki na zbirne centre pripeljete odlagati kakršnekoli vrste odpadkov, da je pred odlaganjem potrebno imeti, z upravljavcem zbirnega centra, sklenjeno pogodbo. Zbirni centri so namreč v osnovi namenjeni vsem gospodinjstvom (fizične osebe), da pa se omogoči odlaganje manjših količin odpadkov tudi pravnim osebam, je potrebno zadevo predhodno dogovoriti ter pisno urediti.

Odlaganje odpadkov na zbirnih centrih s strani pravnih oseb bo tako v prihodnje možno samo, če bo predhodno urejen pogodben odnos. Pred dovozom na zbirni center je tako potrebno z družbo Kocerod skleniti pogodbo, v kateri se opredelijo vrste in količine odpadkov, ki se lahko dovažajo na zbirne centre. Prijavo za sklenitev pogodbe lahko pošljete po navadni pošti ali na e-naslov: prijava@ko-cerod.si.   Prijavni obrazec najdete na povezavi:  Prijavni list pravne osebe za ZC

Obdobje za »prehod« in ureditve pogodb je do 30. 9. 2023. Po tem datumu odlaganje za pravne osebe, ki ne bodo imele sklenjene pogodbe, ne bo več mogoče.

Poziv velja za vse pravne osebe, za vseh 12 občin Koroške regije. V upravljanju družbe Kocerod so naslednji zbirni centri (v nadaljevanju ZC):

  • ZC Dobja vas (v občini Ravne na Koroškem),
  • ZC Dovže (v občini Mislinja),
  • ZC Lokovica (v občini Prevalje),
  • ZC Muta-Vuzenica (v občini Muta),
  • ZC Otiški Vrh (v občini Dravograd),
  • ZC Pameče (v občini Slovenj Gradec),
  • ZC Radlje (v občini Radlje ob Dravi).

Pravne osebe, ki odpadke na zbirni center pripeljete za fizično osebo (z območja vseh občin Koroške regije), morate na vhodu pokazati tiskani ali elektronski račun (potrdilo o zadnji plačani položnici komunalnih storitev) in pooblastilo s strani fizične osebe, v imenu katere odlagate odpadke. Pooblastilo za oddajo odpadka v imenu fizične osebe najdete na povezavi: Pooblastilo za fizične osebe za ZC

Dostopnost