MBO in kompostarna

MBO (mehansko biološka obdelava)

V MBO delu hale poteka mehansko biološka stabilizacija preostanka odpadkov (kapacitete 19.000t / leto). Po mletju preostankov odpadkov sledi 14 dni biostabilizacije (proces podoben kot v kompostarni za razliko, da odpadkov ne vlažimo, temveč sušimo) in mehanska obdelava osušenih odpadkov. Po mehanski obdelavi (izločanje železnih in neželeznih kovin ter sejanje) sledi baliranje odpadkov in odlaganje odpadkov nizkokaloričnih vrednosti.

Mehansko biološka obdelava je namenjena zmanjšanju količin odloženih odpadkov na najbolj ekonomičen in sprejemljiv način. Postopek temelji na tem, da glavni biološki procesi, ki bi potekali na odlagališču, potečejo v postopku pospešene bioksidacije. Tako pridobimo stabilno snov, ki jo v postopkih mehanske obdelave pripravimo za nadaljnjo uporabo. Iz preostanka izločimo lahko gorljivo frakcijo, ki predstavlja gorivo za sežigalnice in težko negorljivo frakcijo, ki jo odložimo na odlagališču. Vsi procesi se izvajajo v zaprti hali, ločeno od zaposlenih in zunanjega okolja. Postopek je v celoti avtomatiziran in se upravlja iz nadzorne sobe. V MBO delavci mokre odpadke predelajo v gorivo za sežig in preostanek za odlaganje na odlagališču.

Kompostarna

Kompostarna (kapacitete 3000t / leto) za ločeno zbrane biološke odpadke ter preostanke odpadkov. V kompostarni poteka nadzorovana aerobna razgradnja pripravljene kompostne mešanice (5 dni intenzivni razkroj, pospešeno bioksidiranje 16 dni) in intenzivna razgradnja z dokončnim zorenjem do skupaj 92 dni. Proces se odvija v zaprti odsesovani hali. Po končanem zorenju sledi rafinacija in separacija komposta.

 

Dostopnost