Odlagališče preostanka odpadkov

Odlagališče preostanka odpadkov (volumna 108.000m3), kjer se odložijo vsi preostanki po obdelavi odpadkov.

Objekt za odstranjevanje odpadkov na lokaciji »Zmes«

  • odlagališče preostanka odpadkov (volumna 108.000m3),
  • dovozna cesta do odlagališča dolžine 2.051 m in železniški prehod.
Dostopnost