Sortirnica

Sortirnica (kapacitete 5.000t / leto) za naknadno ročno sortiranje ločeno zbranih frakcij papirja, kartona, plastike in kovin. Odbrane, čistejše frakcije se na koncu balirajo in pripravijo za transport Družbi za ravnanje z odpadno embalažo (DROE).

Sortirnico sestavljata dva dela:

  • glavna hala
  • upravni del

Tehnologija omogoča prilagoditev linije različnim vhodnim materialom, v sortirnici imajo delavci nalogo, da iz »suhe frakcije« in ločeno zbranih frakcij izločijo čim večjo količino ločenih frakcij papirja, plastike, kovin, kartona…

 

Dostopnost