Zbiranje odpadkov

Zbiranje odpadkov na terenu je ključ do kvalitetnega in učinkovitega servisa ravnanja z odpadki. Organizacija zbiranja je prilagojena specifičnim potrebam v našem okolju. Največji izziv je razpršenost prebivalstva na velikem področju koroške regije, kar zahteva visoke transportne stroške in močno kadrovsko zasedbo. Vozila za zbiranje odpadkov mesečno opravijo 30.000 km dolgo pot, kar predstavlja ¾ poti okrog Zemlje.

Nova vozila za odvoz odpadkov

Ker vemo, da je ločevanje na izvoru najučinkovitejše, prevzemamo pri uporabnikih več različnih frakcij, kar zahteva natančno organizacijo in vodenje. Že nekaj časa se zavzemamo za optimizacijo procesa zbiranja odpadkov na račun digitalizacije določenih procesov. Digitalizacija nam bo omogočilo nižanje stroškov in učinkovitejšo zbiranje odpadkov.  

Kocerod je po prevzemu službe za zbiranje odpadkov od komunalnih podjetij pričel z obnavljanjem voznega parka in ostale infrastrukture, ki je neobhodna za dejavnost zbiranja odpadkov.

Kljub specifičnim oviram želimo vsem uporabnikom zagotoviti nemoten odvoz odpadkov.

Dostopnost