ZBIRANJE KOSOVNIH ODPADKOV

LOKACIJE POSTAVITVE ZABOJNIKOV

Podjetje KOCEROD d.o.o. bo v mesecu oktobru 2022 izvedlo jesensko akcijo zbiranja kosovnih odpadkov v manjšem obsegu za občane, kateri odpadkov niso mogli oddati v spomladanski akciji. Za zbiranje kosovnih odpadkov bodo NA OBJAVLJENIH LOKACIJAH, EN DAN IN SICER V ČASU OD 11. 00 DO 16. 00 URE,  postavljeni trije kontejnerji in sicer za kovine in odpadno električno in elektronsko opremo, za kosovni odpad in les. Prevzem odpadkov bo potekal kontrolirano.  Prisoten delavec vas bo usmeril in prevzel samo kosovne odpadke.

LOKACIJE POSTAVITVE ZABOJNIKOVOBČINA ČRNA NA KOROŠKEM

03. 10. 2022 – PONEDELJEK: ŽERJAV – PARKIRIŠČE DELAVSKI DOM

04. 10. 2022 – TOREK: CENTER – FAKTOR

05. 10. 2022 – SREDA: RUDARJEVO – MUŠENIK: PRED NOVO ČISTILNO NAPRAVO

LOKACIJE POSTAVITVE ZABOJNIKOVOBČINA MEŽICA:

06. 10. 2022 – ČETRTEK: NA PARKIRIŠČU PRI NARODNEM DOMU

LOKACIJE POSTAVITVE ZABOJNIKOVOBČINA PREVALJE:

07. 10. 2022 – PETEK: NA PARKIRIŠČU NASPROTI OBČINE PREVALJE

10. 10. 2022 – PONEDELJEK: NA PARKIRIŠČU MED ŽUPNIŠČEM IN LESNO

LOKACIJE POSTAVITVE ZABOJNIKOVOBČINA RAVNE NA KOROŠKEM:

11. 10. 2022 –  TOREK : JAVORNIK- MAKADAMSKO PARKIRIŠČE  NASPROTI JAVORNIKA 53

12. 10. 2022 – SREDA : ČEČOVJE – NA PARKIRIŠČU PRI BLOKU ČEČOVJE 13                          

13. 10. 2022 – ČETRTEK : PARKIRIŠČE NASPROTI KOROŠKE KMETIJSKE ZADRUGE RAVNE

14. 10. 2022 – PETEK : PARKIRIŠČE PRI KOROŠKI KMETIJSKI ZADRUGI KOTLJE

MED KOSOVNE ODPADKE SPADA:

 • neuporabno leseno in oblazinjeno pohištvo (razen stekleno) in ostala stanovanjska oprema (školjke, umivalniki, kadi brez gradbenih ostankov in ploščic ),
 • izrabljena bela tehnika in ostali elektronski aparati ( hladilniki, zamrzovalniki, štedilniki; pralni, pomivalni, sušilni stroj, TV, radii )
 • kolesa
 • odsluženi izdelki iz železa in barvnih kovin

V prazne – votle kosovne odpadke ni dovoljeno odlagati drugih odpadkov.

MED KOSOVNE ODPADKE NIKAKOR NE SPADA :

 • odpadni gradbeni material ( opeka, kosi betona, ometi, ploščice, žlebovi, okna, vrata, razne ograje…)
 • salonitne plošče
 • steklo
 • zeleni odpad ( obrezi, vejevje, trava, ipd.)
 • gospodinjski, posebni in nevarni odpadki
 • avtomobili in avtomobilski deli
 • tekstil, čevlji, oblačila
 • sodi z vsebino
 • ločene frakcije – embalaža, ki se zbira na ekoloških otokih

V sistem zbiranja kosovnih odpadkov ne spadajo kosovni odpadki iz dejavnosti.

Prosimo vas, da pripravite kosovne odpadke sortirano po naslednjih skupinah.

 • oblazinjeno pohištvo
 • kovinske odpadke in odpadno električno in elektronsko opremo
 • lesene odpadke ( razstavljeno pohištvo )
 • ostalo

Kosovne odpadke  je možno celo leto brezplačno oddati tudi na zbirnem centru Dobja vas in Lokovica:

 • v ponedeljek in četrtek med 12:00 in 19:00 uro;
 • v torek in sredo med 8:00 in 15:00;
 • v petek med 8:00 in 13:00.
 • Sobota od 8:00 do 12:00:
  • 1. in 3. v mesecu odprt  ZC Lokovica
  • 2. in 4. v mesecu odprt ZC Dobja vas

Poziv ne velja za pravne osebe.